Foliatec remklauwverf set - 36 kleuren - 3 componenten lak

Nieuw!
€ 32,95

Beschrijving:

Doe vanaf nu eenvoudig zelf uw remklauwen verven. Vanaf nu kan dit met de Foliatec remklauwverf set. Leverbaar in wel 36 kleuren! De set is geheel compleet en beschikt over alle benodigdheden om je remklauwen of trommels een nieuwe kleur te geven. Deze complete set is goed voor 4 remklauwen en is universeel toepasbaar. O.a. geschikt voor het verven van remklauwen en trommels of andere (motor)delen. De lak is hittebestendig tot wel 300 graden celsius.

Wat zit er allemaal bij:

 • Remmenreiniger.
 • 150ml remklauwverf.
 • 50ml lak verharder.
 • Setje handschoenen.
 • Spatel.
 • Kwast.
 • Handleiding.


Fabrikant: Foliatec®
Artikelnummer: FTBMU005691>726
Categorie: Foliatec

Geschatte levertijd:

 • 1-3 werkdagen
Rating: 0 sterren
0 stemmen

Gevarenaanduidingen (CLP)

 • Gevaar
 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
 • P101 Indien medisch advies nodig is, verpakking of etiket van het product bij de hand houden.
 • P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • P103 Alle instructies zorgvuldig lezen en opvolgen.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid spoelen met water [of douche].
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN Voorzichtig met water spoelen gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen.

Bij vragen over dit product kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan klaar voor u en zijn bereikbaar van Maandag t/m Zondag van 08:00 tot 20:00. U kunt ons een E-mail sturen of een bericht via de WhatsApp, ook via Facebook messenger of Instagram direct zijn wij te bereiken. Twijfel niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij houden onze klanten graag tevreden en klantvriendelijkheid, kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel!


Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen